Image

نرم افزار Synaps 3D

با استفاده از نرم افزار 3D می توان از تصاویر دستگاه های مختلف مانند سی تی اکن یا ام آر آی یک تصویر 3 بعدی به دست آورد که در امر تشخیص بسیار ارزشمند است. برخی پارامترهای نرم افزار به شرح ذیل می باشد:


• Calcim Scoring
• Coronary Analysis
• Cardiac Function Analysis
• Lung Analysis
• CT,MR,PET and NM image Fusion
• Sector MPR
• CT Cerebral Analysis

 

 

Image