برگزاری کلاس های آموزشی برای کارشناسان و پزشکان 50 بیمارستان دانشگاهی سراسر کشور
جهت بهره برداری بهتر از 50 دستگاه ماموگرافی اهدایی دولت ژاپن

سال 1397

شرکت تهران فوکا

logo fuji   نماینده انحصاری FUJIFILM ژاپن در ایران

نشانی: بلوار میرداماد، بین نفت شمالی و مدرس،
نبش کجور، ساختمان فوجی فیلم، پلاک ۲۲۹/۱